shabd-logo
ଦନିକ ଲେଖା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଫଳାଫଳ

ଏଠାରେ ଆପଣ ଦନିକ ଲେଖା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ଯାହା Shabd.in ଓଡିଆ ରେ ହୋଇଥାଏ


ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ Shabd.in ଓଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବେ |ଦାନାପାନି

ସାଧାରଣତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଦାନପାନି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡିଆ ଲେଖକ ଥିଲେ।ମେ 20, 1914 ରେ ଓଡିଶାର ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ନାଟକ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ
ନୀଲାଦ୍ରୀ ବିଜୟ

1980 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ନୋଭେଲ ନୀଲାଦ୍ରୀ ବିଜୟ ଇତିହାସ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, 1968 ରେ ପ୍ରକାଶିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ ଥିଲା। ନୀଲାଦ୍ରୀ ବିଜୟା ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ ରତ୍ନା ସିଙ୍ଗାସାନାକୁ ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡିର ପୁରୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।ନେଟି ନେଟି

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡିଆ ଲେଖକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। "ନେଟି ନେଟି" ଟାଇଟଲ୍ ଇଂରାଜୀରେ "ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ" କୁ ଅନୁବାଦ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ଯାହା ଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣଗୁଡିକର ଅବହେଳାକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଅଧି


ଦୂର ଦର୍ଶନ

(ଖାଇଜ ଖଜ) ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡିଆ ଲେଖକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ | ଏହି ସଂଗ୍ରହରେ ଥିବା କାହାଣୀ ମାନବିକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଏକ ଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରାୟତ ଭାବନା, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନନ୍ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |


ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ