shabd-logo

ସମସ୍ତପୁସ୍ତକ

ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ

ଫତେପୁର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ଅତି କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତି ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ଗାଆଁର ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ଭଗିଆ ଓ ସାରିଆ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତି ଛ’ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ

0 ପାଠକ
26 ଭାଗ
22 September 2023


ଦୂର ଦର୍ଶନ

(ଖାଇଜ ଖଜ) ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡିଆ ଲେଖକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ | ଏହି ସଂଗ୍ରହରେ ଥିବା କାହାଣୀ ମାନବିକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଏକ ଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରାୟତ ଭାବନା, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନନ୍ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |


ନେଟି ନେଟି

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡିଆ ଲେଖକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। "ନେଟି ନେଟି" ଟାଇଟଲ୍ ଇଂରାଜୀରେ "ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ" କୁ ଅନୁବାଦ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ଯାହା ଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣଗୁଡିକର ଅବହେଳାକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନୀଲାଦ୍ରୀ ବିଜୟ

1980 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ନୋଭେଲ ନୀଲାଦ୍ରୀ ବିଜୟ ଇତିହାସ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, 1968 ରେ ପ୍ରକାଶିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ ଥିଲା। ନୀଲାଦ୍ରୀ ବିଜୟା ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ ରତ୍ନା ସିଙ୍ଗାସାନାକୁ ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡିର ପୁରୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଦାନାପାନି

ସାଧାରଣତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଦାନପାନି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡିଆ ଲେଖକ ଥିଲେ।ମେ 20, 1914 ରେ ଓଡିଶାର ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ନାଟକ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ

1 ପାଠକ
177 ଭାଗ
21 November 2023


ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ Shabd.in ଓଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବେ |


ଦନିକ ଲେଖା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଫଳାଫଳ

ଏଠାରେ ଆପଣ ଦନିକ ଲେଖା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ଯାହା Shabd.in ଓଡିଆ ରେ ହୋଇଥାଏ


ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ