shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

ମନ-ଗହୀରର ଚାଷ

ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି

15 ଭାଗ
1 ବ୍ୟକ୍ତିଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି
4 ପାଠକ
ମୁକ୍ତ

Mana Gahirara Chasa, Gopinath’s debut book, was released in 1940. Dadi Budha, Paraja, and Amrutara Santana next followed (1947). He produced a lot of writing. He also penned three dramas, two biographies, two volumes of critical essays, twenty-four novels, ten collections of short stories, five books on the languages of the Kandha, Gadaba, and Saora tribes of Odisha, and two volumes of critical essays. Rabindranath Tagore’s Jogajog (1965) and Tolstoy’s War and Peace (Yuddh O Shanti), in three volumes, were both translated into Odia by him. 

0.0(1)


ଓଜ-କିଜ୍ କୁଜ ଆଜମି ଚାର୍କୀ "ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଓଡିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ଯାହା କି ଚାନ ଏଗାନ ଚାନ ଏଜାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ। ମଣିଷର ମନ, ଭାବନା ଏବଂ ଭିତର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଖୋଜ | ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ନାୟକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ପରିସରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି | ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାହାଣୀ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ମାନବ ମାନସିକତାର ଜଟିଳ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି | ନାୟକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା କାହାଣୀରେ ଜଟିଳ ଭାବରେ ବୁଣା ଯାଇ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ପୁନ at ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ reading ଼ିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଲେଖକଙ୍କ କବିତା ଏବଂ ଗୀତିକାର ଭାଷାରେ “ଗଜ-ଆଜ ହଜ ଆଜାନ ଆଜକିଶ” ର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାଏ | ଗଦ୍ୟର ଗୀତିକାର ଗୁଣ କାହାଣୀରେ ଗଭୀରତା ଏବଂ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ କରିଥାଏ, ସାମଗ୍ରିକ ପ reading ଼ିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ | ଥିମଗୁଡିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେପରିକି ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଜୀବନର ଅର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ଉପନ୍ୟାସର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଲେଖକ ମାନବ ମନର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ମାନବ ଭାବର ଜଟିଳତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି | ନାୟକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଠକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତିର ଅନୁସରଣ ବିଷୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି | "ଗଜ-ଗୁଜ ହଜ ଆଜିନ ଆଜରିଶ୍" ରେ ଚରିତ୍ରକରଣ ନ୍ୟୁନାନ୍ସ ଏବଂ ସୁ-ବିକଶିତ | ନାୟକଙ୍କୁ ଗଭୀରତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ସହିତ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କାହାଣୀରେ ତାଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆକର୍ଷଣୀୟ | ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅକ୍ଷରଗୁଡିକ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥିମ୍ ଗୁଡିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନାୟକଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି | ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଓଡିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ heritage ତିହ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଲେଖକ ଓଡିଆ ପୁରାଣ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଉପାଦାନରେ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି | ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ କାହାଣୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ କପଡା ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ବୁ understanding ାମଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ style ଳୀ ଇମର୍ସିଭ୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତନଶୀଳ | ନାୟକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପାଠକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲେଖକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ | କାହାଣୀର ଗତି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ | ପରିଶେଷରେ, "ଗଜ-ଏଜ ହଜ ଆଜାନ ଆଜରିଜ୍" ଏକ ଗଭୀର ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ମାନବ ମନର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଖୋଜେ | ଆଜ ଆଜ୍ ଆକ୍କ ଆଜ୍

ଅଂଶ

1

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

18 May 2023
0
0
0

ଛୁଟି ଦିନରେ ସହର ଗୁଡ଼, ଗାଁଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଏଁ, ନଈବାଙ୍କର ବଡ଼ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ପାଖେ ଦିନେ ଦିନେ ସେମୋର ମନେପଡ଼େ । ଆଜ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲଣି, କିନ୍ତୁ ଝୋଲମର ଦ’ପହରେ ନଈକୂଳଥା ଶକ୍କଣ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ବାଜେ, ଥାଉ ଆରପାଖର ଗହ

2

ଭାଗ 2

20 May 2023
0
0
0

ମୁଁ ମନେ ମନେ ଘର ଖୁସିସାଏଁ, ହର୍ସେ । ରେକା ଭଉଣ ପଠିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ମୁହଁ ଭ୍ର କୃଷି କରି) ମତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ । ଥାଉ ଥାଉ ମଣିଷଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିଲ ସେଠି, ସେମାନେ ମନେ ନାହାନ୍ତି କାର୍ବକ ? ଗଲେ ସେମାନେ ସପ ପାଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ବସ । ମ

3

ଭାଗ 3

20 May 2023
0
0
0

କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଏ ଯେପରି ତାହାର ପହଲ ଧକ୍କା, ଏହାପର ଆଶଙ୍କାରେ ମନ ପୂରଯାଏ । ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ହେବା କଥା—ବୋଉ ବା ଆଉ କେହି ସେପରି କଥା ଉଠାଇଲେ ହସି ହସି ମୁଁ କଥା ଉଡ଼ାଇ ଦିଏଁ । ଅଥଚ ନବେଳାରେ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ସେହି କଥା ଭର୍ବେ । ମୋ

4

ଭାଗ 5

22 May 2023
0
0
0

ଗଣ୍ଡରେ ଉଦାସ ମନରେ, ପଡ଼ି ଦେଖେ, ଭଲ ଲଗେ । ସକାଳେ ଆଉ ଥରେ ପର୍ତେ, ଦିନ ଆଲୁଅରେ । କେତେ ଅସଙ୍ଗର ଅବାନ୍ତର କଥା ବୋଝେ ଲେଖିଛୁ କ’ଣ ହେବ ସେଗୁଡାକ ? କାଟିକୁ ନୂଆ ଶଠି ଲେଖେ । “ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କୂ କପର ଅଛୁ, ଶଠ ଦେଉଥୁରୁ’’: ‘ ତା’ପରେ ଆପେ ଆ

5

ଭାଗ 6

22 May 2023
0
0
0

ବାଡ଼, ଯାହା ସମ୍ଭବ, ସେଣ୍ଡକରେ ଆପଣା ଆପେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହ ମନ ଛପ୪ ହୁଏ । ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କ’ଣ । ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ • •। ମନେପଡ଼େ କିଏ କେତେ କପାଳରେ ଆଖି ଖୋସିଦେଇ ମୋତେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଛୁ । ଏତେ ପୂଜା, ଅର୍ଘ୍ୟ, ମୁଁ

6

ଭାଗ 6

25 May 2023
0
0
0

 ‘ନବେଳ’, କବଢା’ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ କ’ଣ ହେଁ ତା’ ନଜେ ବୁଝିପାରେ ନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଏ ତାକୁ ପାସଙ୍ଗରେ ପକାଏ ନାହଁ । ଆକ ଘରୁଛୁ, ଶେଷରେ କବର। ହଁ ମିଳେ ନାହଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଣିଷ ହଜ ମନକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ଯେ ଏଇ ମୋ’ର କବଢା—ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବଢା—

7

ଭାଗ 7

27 May 2023
1
0
0

ବୋଧହୃଏ ନାଘ ଜୀବନର କଶିଷ୍ଟତା । ଏହା ବୁଝିପାରବା ଶକ୍ତର ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୂଲ ହୁଏ । ନାଗ-ପ୍ରାଣର ସ୍ନେହ ବୁଝି ପାରିବା ଅନୁସାରେ । ସେଦନ—କେତେ କଥା ବସି ଘରୁଥୁଲ । ଝୋଲମର ୩’ପହରଣ, ଦୁଆରମୁହଁ ପାଖେ ସଉଜବୋଉ ବସି ବସି ଅଧ ଅଧ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହ

8

ଭାଗ 8

27 May 2023
0
0
0

ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ କହିଲେ, ‘‘ବାଜେ କଥା—ବାଜେ-କଥା, ରେଣୁକା ଭୂମୁକୁ ଠିକ୍ ମଣିଷ କରିଦେବ ।?? ହସି ହସି ଫାଟିପଡ଼ ପୁଣି ସେ କāଲେ, ‘‘ଅର୍ଥାତ୍ ରେଣୁକାକୁ ତୁମେ ବାହା ହୁଅ ।” ମୁଁ ତ ହସିଲ, ମୋର ହସ ହେଲା ନାହିଁ । ଯେପରିକ କଲେଜ ଘଣ୍ଟାରେ ଧାଇ

9

ଭାଗ 9

27 May 2023
1
0
0

କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ଆଉଥରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ତା’ର ବନ୍ଧକୁ ଏଲ୍‌ବମ୍‌କୁ ଥରେ ଥରେ ନରେଖି ଦେଖି ନାହଁ, କେବେ ଭା’ର ଆଖିରେ ମେଘ ଆଇସି ନାହଁ, ସବୁଦିନେ ସୁଖୀ ଉଜ୍ଜଳ ରମେଶ । ରମେଶ ଗୌରବ ନଏ କରୁ ତାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ନାହଁ, ହୁଏତ ସେ ଭଗ୍ୟବାନ୍, ହୁଏତ

10

ଅଂଶ- 10

30 May 2023
0
0
0

ଥତ୍ସବ ହୁଏ ସବନାର ସୁଅ । କେବଳ ବାର ମାସର ଢେର କରା ନୁହେଁ, ସେ ତ ସ୍ଵାଘବକ, ଭବ ବସିଲେ ବୁଝିହୁଏ ଭଞ୍ଜ କବଙ୍କର ଋଭୁ ବିଶେଷରେ ଧାରଣା ଓ କଳ୍ପନା । ଆଲୁଅର ଭେଜ, ପରସ୍ଥିତର ଗୁଇ, ସ୍ଥାନର ଦ୍ୟୋଚନା, ବିନାର ଚମକ—ଗୀତ, ବାଜା, ବଳାପ, ଦୁଃସମ୍ବାଦ

11

ଅଂଶ- 11

3 June 2023
0
0
0

 ଘରୁଥୁଲ—ରଘୁନାଥ ଆଉ ଯାହାହେଉ ବେଲୁବ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ-ବୃଦ୍ଧି-ସମ୍ପନ୍ନ ରଘୁନାଥକୁ କଲେଜରେ ଏତେଦିନ ମୁଁ ଚଉ ଆସିଲ, ଦେଖି ଆସିଲ, ସେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୁଲ୍ କରବାର ଲେକ ନୁହେଁ । ସବୁଥୁଲ—ଛକ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବାଯାକେ ଲେଖାର ଭବିଷ୍ୟତ

12

ଭାଗ- 12

10 June 2023
0
0
0

ହରଉଇନା ତ ଲେଖା ବଷୟରେ କଶୌଶ୍ୱମୋହନ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପକ୍କା କରି ସାଈଥିଲେ, ଆଉ ରଘୁନାଥବାରୁଙ୍କ ଛଵ ଵଷରେ ନାହିଁ କରନ୍ତେ କାର୍ତିକ ? କହିଦେଲେ — ‘‘ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥରେ ଗଜ ।” ତା’ ସେ ରଘୁନାଥବାରୁ ଏକଦମ୍ ଜବାବ୍ ଠିକଣା କରିଦେଲେ । ଯାଇହ

13

ଭାଗ- 13

10 June 2023
0
0
0

କହିଲ, ‘ଛ—ମନର ଯଦ୍ଧ ଜୋର୍ ଅଛୁ ଆସି ବସହେବ । ଭଲ ପାଇବା ପାପ ନୁହେଁ । ବାପାଙ୍କୁ କହିବ । ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ । ସମାଜ ବଦଢ଼ୁଛୁ, ବଦଢ଼ୁଥିବ । ଲେକେ କହିବେ, କହନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହଁ ତାକୁ ମୁଁ ଡରେନାହଁ । ଆମେ ବସହେବା, କେ ଅଧ୍ୟକେ

14

ଭାଗ- 14

12 June 2023
1
0
0

ଆଉ ମୁଁ ଖବର ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ନୁହେଁ—କଏ କ’ଣ କଲ୍, କିଏ କଣ କରୁଛୁ ଇତ୍ୟାଦି । ସେଗୁଡ଼ାକ ବାଜେ କଥା, ଯାହା • ସାଙ୍ଗରେ ମୋ’ର ଶସ୍ତା ସଙ୍କି ପାଇବୁ । ବାହାଘଡ଼ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଆଉ କେତେ ଵସଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ ସୁନ୍ଦର କାଗଜରେ ସୁନ୍ଦର ନିମନ୍ତ

15

ଭାଗ - 15

12 June 2023
1
0
0

ଦିନ ଯେମିତ ୧ଲ ସେମିତି ଅଛି । ମଣିଷ ଯେମିତ ଥଲେ ସେମିତ ଅଛନ୍ତି । ପୃଥ୍ବୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନା, ଅଥଚ, ମୋ’ର ବସ୍ତ୍ରଘର ସରଚ୍ଛ । ବୋବା ତାଙ୍କ ଘରେ ବଦାବବେଳେ ପୁରୁଣା ଗତରେ କନ୍ଦା ଲଗିଲ, କାନଡ଼େର ରେଶ୍ମୀକାର କାନ୍ଦଣା ମୁଁ ଶୁଣି, ମନ

---

ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ